• 1.1   "Suliariumannittussarsiuussineq" suua?

  1.2   Suliariumannitsussarsiuusseriaatsit suuppat?

  1.3   Suliaqartinniakkat ilisimatereerlugit neqerooruteqartitsineq sunaava?

  1.4   Piukkunnartussarsiuussineq 

  1.5   Toqqartuinermi piumasaqaatit

 • 1.1 "Suliariumannittussarsiuussineq" suua?

  Sanaartugassani oqaaseq atorneqartartoq

   

  Suliariumannittussarsiuussineq sanaartornermi suliariumannittussarsiuussinermi atorneqartarpoq. "Suliariumannittussarsiuussineq " aamma "suliarinnittussarsiuussineq" tunngavimmikkut assigiipput, sulia-riumannittussarsiuussinerli, nunat taakkulu inatsisaat apeqqutaallutik, suliariumannittussarsiuussinermi ne-qerooruteqartoq qanoq neqerooruteqartassanersoq neqerooruteqarnermilu qanoq pissusilersortassaner-soq pillugit aalajangersimasunik sinaakkuteqarsinnaapput/aalajangersaaffigineqarsinnaapput.

   

  Kalaallit Nunaanni sanaartugassani suliariumannittussarsiuussinermi inatsisit malittarisassallu sukumiisumik nassuiarneqarput, tassani ersarissarneqarluni taaguutaa tassaasoq "suliarinnittussarsiuussineq". Malittarisassani ilaatigut makku nassuiarneqarput:

   

  1) suliariumannittussarsiuussineq qanoq tamanut saqqummiunneqartarnersoq

  2) qanoq iliorluni neqerooruteqartoqarsinnaanersoq

  3) kia paasissutissat suut qaqugu pissanerai

  4) neqerooruteqartut suliap ingerlanerani qanoq pissusilersussanersut

  5) neqeroorutit tigooqqarneqartut qanoq nalilersorneqassanersut.

  Aalajangersakkani anguniarneqarpoq neqerooruteqartitsisoq neqerooruteqartitsinissamik piareersaanermi ingerlatsinermilu, aammalu suliakkiissutissamik tunniussinermi pisussaavoq, neqerooruteqartumik toqqaa-nermi kinaassusersiunngitsumik, piviusorsiortumik immikkoortitsiviunngitsumillu tunngaveqarnissaq, aam-malu neqerooruteqartut akornanni assigiinngisitsisoqannginnissaa isumagissallugu.

   

  Sanaartornermi neqerooruteqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 2. december 2009-meersoq atuaruk, uani Inatsisit -->Sanaartugassat

 • 1.2 Suliariumannitsussarsiuusseriaatsit suuppat?

  Sanaartugassani oqaaseq atorneqartartoq
  Tamanut suliariumannittussarsiuussineq aamma Killilimmik suliariumannittussarsiuussineq

   

  Tamanut suliariumannittussarsiuussineq:

   

  Suliassaq suliariumannitsussarsiuunneqartarpoq suliffeqarfiit nunarsuarmiittut tamarmik suliassap suliari-nissaanut neqeroorsinnaaniassammata, aamma neqerooruteqartup kalaallit inuussutissarsiornermut ina-tsisaat eqquutsissavaa suliassap neqerooruteqartumut tunniunneqannginnerani.

  Neqerooruteqartitsisup misissussavai neqeroortut tamarmik toqqarneqarnissamut piumasaqaatit malissi-maneraat kiisalu tunniussinissamut tunngaviit nalilersussallugit. Tassani iluaqutaasoq tassaavoq suliffeqar-fiit tamarmik neqerooruteqarsinnaammata, taamaalillunilu unammilleqatigiinneq pitsaanerpaalluni. Neqerooruteqartitsisup ajornartorsiutigisinnaasai tassaalissapput neqerooruterpassuarnik amerlavallaanik takkussuuttoqarnissaa, taamaalilluni toqqaanissamut nalilersuinissat kiisalu tunniussinissamut nalilersuinis-sat annertuupilorujussuanngorsinnaallutik. Neqerooruteqartunut ajoqutaasinnaasut tassaapput neqerooru-teqartorpassuit takkussuussinnaagamik, tamarmik ataasiakkaarlutik neqeroorutimi nukippassuit atorlugit naatsorsorlugit naak toqqarneqarnissamut periarfissaq annikitsuararsuugaluartoq, piffissarlu sivisuneq isi-galugu neqerooruteqarnissamut naatsorsuinermut sulinerujussuaq atuutilersinnaalluni suliakkerneqassana-nilu.

   

  Suliariumannittussarsiuussineq killilik:

   

  Killilimmik suliariumannittussarsiuussinermi suliariumannitsussarsiuussisoq piukkunnartussarsioqqaartar-poq. Tassuuna sanaartortitsisup neqerooruteqarnissamut soqutiginnittut tamaasa kinaassutsiminnik saq-qummiiseqqusarpai kiisalu toqqarneqarnissamut piumasaqaatit naammassineqarsimanerannik uppernar-saatinik saqqummeeqqusisarluni. Neqerooruteqartut uppernarsaaneri niuffaffimmilu pissutsit tunngaviga-lugit neqeroortitsisup neqerooruteqartoq toqqassavaa neqeroorsinnaanermik akuerisaasut iluannit, neqe-roorsinnaasullu amerlassusiisa aalajangersimasut iluanni suliassamut neqeroorsinnaallutik. Immikkut ma-luginiaruk neqeroortitsisoq pisussaatitaanngilaq neqerooruteqartut "suliamik pitsaanerpaamik suliarinnit-tussat"-nik isigineqartut kisiisa toqqassallugit, neqerooruteqartulli katitigaanerat eqqarsaatigalugu unam-milleqatigiilluarsinnaanissaat naliliinermi tunngaviusarluni.

  Iluaqutaa tassaavoq neqerooruteqartut amerlassusaat ikilineqassammata, taamaalilluni neqeroorutit naa-tsorsorniarneranni isumalluutit ikinnerit atorneqassallutik toqqarneqartussallu periarfissaat pitsanngorias-salluni.

   

  Suliariumannittussarsiuussinerit pillugit atuaqqigit uani Inatsisit --> "Suliariumannittussarsiuussineq" suua?

   

 • 1.3 Suliaqartinniakkat ilisimatereerlugit neqerooruteqartitsineq sunaava?

  Sanaartugassani oqaaseq atorneqartartoq

   

  Suliaqartinniakkat ilisimatereerlugit neqerooruteqartitsineq periaasiuvoq sanaartortitsinermi atorneqar-tartoq, tassani neqeroortitsisup neqeroortut pingasut tikillugit suliamut neqeroorsinnaasut toqqarsinnaal-lugit. Suliariumannitsussarsiuussisup suliffeqarfiit taakku pingasut nammineq toqqarsinnaavai.

  Kalaallit Nunaanni inatsisit naapertorlugit sanaartugassat suliaqartinniakkanut ilisimatereerlugit neqerooru-teqartitsisoqarsinnaanngilaq suliassaq 500.000 kr. sinnerlugit naleqartussaappat, imaanngippat:

   

  1) annertussusaa, pitsaassusaa imaluunniit piffissaq atorneqartussaq pisariusumik aalajangiunneqarsin-naappat neqerooruteqarnissamut tunngavissiisumik, imaluunniit

  2) suliffeqarfiup ataasiinnaap suliaq suliarisinnaappagu, imaluunniit

  3) pissutsinik pingaarutilinnik allanik aalajangiisunik sanaartortumik aalajangersimasumik ataatsimik toq-qaanissamut aalajangiisunik peqarpat.

   

  Sanaartornermi neqerooruteqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 2. december 2009-meersoq atuaruk, uani Inatsisit -->Sanaartugassat

 • 1.4 Piukkunnartussarsiuussineq

  Piukkunnartussarsiuussinerup ingerlanneqarnera qanoq isumaqarpa?

   

  Piukkunnartussarsiuussinerup imaluunniit killilimmik neqeroortussarsiuussinerup siunertaraa, neqeroorutiginiakkamut tunngatillugu, suliffeqarfiit suliassamik naammassinnissaasorisat piukkunartut toqqartornissaat.

  Killilimmik neqeroortussarsiuussinikkut piukkunnartussarsiuussisoqartarpoq, taamaasiornikkullu neqerooruteqartut amerlassusaat neqeroortoqannginnerani killilerneqartarput. Ingammik suliassaqarfinnut naammassiuminaatsunik suliassartalinnut tunngatillugu piukkunnartussarsiuussineq iluaqutaasinnaavoq, taamaasilluni neqerooruteqartut piukkunnaateqartut kisimik neqerooruteqarsinnaaqqullugit . Taamatuttaaq iluaqutaasinnaavoq, neqerooruteqartussat amerlasuujunissaat naatsorsuutigineqarpat pinngitsoortinniassallugu, taamaasiornikkut suliffeqarfiit namminersortut arlallit pisariaqanngitsumik neqeroorummik suliaqarnissaraluat pinngitsoortinniarlugu, kingusinnerusukkut imaaratarsinnaammat piumasaqaatit naammassineqarsinnaanngitsut, imaluunniit akuerineqarsinnaanngitsut.

 • 1.5 Toqqartuinermi piumasaqaatit

  Pilersuisussamik toqqaanermi Namminersorlutik Oqartussat suna isiginiartarpaat

   

  Neqeroortussarsiuussinermut atatillugu Namminersorlutik Oqartussat oqaluttuarissavaat, neqeroorummik tunniussinissamut piumasaqaatit suut tunngavigalugit, neqeroorutinik nalilersuiniarnerlutik. Piumasaqaatit "aki appasinnerpaaq" aamma "neqeroorut akimigut pitsaanerpaaq" immikkoortinneqartarput. Siullermi taaneqartumi aki kisimi apeqqutaavoq. Kingullermi taaneqartumi isiginiarneqartartut tassaapput soorlu assersuutigalugu pitsaassuseq aamma neqeroorutip ilusia. Taakku piumasaqaatini pingaarnerni piumasaqaatit saniatigut piumasaqaatitut taaneqartarput. Piumasaqaatini pingaarnerni piumasaqaatit saniatigut piumasaqaatit sorliit, taakkununngalu atatillugu imminnut qanoq oqimaaqatigiissaarneqarsimanersut pillugit, neqeroorutissarsiornermi imaluunniit neqeroorutissarsiornermi paasissutissat suunerat pillugu nassuiaanermi ilanngunneqassapput.