Saqqaa / Neqeroorutinut maannakkorpiaq takussutissiaq - T-NA-421

annuller med tilbud

Neqeroorummut immikkuualuttut

efljkmkmsdlknlk

Illoqarfik

Ilulissat

Suliakkiisoq

ASA

Udbud annulleret

(The contracting entity has not received acceptable offers) Ordregiver har ikke modtaget acceptable tilbud