Saqqaa / Neqeroorutinut maannakkorpiaq takussutissiaq - T-NA-420

test udbudsmateriale 1

Neqeroorummut immikkuualuttut

sdlksdmcsmælm

Illoqarfik

Sisimiut

Suliakkiisoq

ASA

Udbud annulleret

(The contracting entity has become aware that the solution offered is not appropriate) Ordregiver er blevet opmærksom på, at den udbudte løsning ikke er hensigtsmæssig